Behandling af oplysninger

I forbindelse med udførelse af livsstilskonsultationer indsamler aerodoctors.com som dataansvarlig en række personoplysninger om klienterne. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan aerodoctors.com behandler og bruger disse oplysninger.

Typer af oplysninger

Aerodoctors.com indsamler og gemmer følgende typer af personoplysninger om klienten

 • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, personnummer
 • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): Blodprøvesvar fra livsstilskonsultationen

Formål

Aerodoctors.com bruger klientens personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse og rådgivning på dagen til brug for livsstilssamtalen med klienten
 • Udvikling i prøvesvar fra tidligere år til brug for livsstilssamtalen med klienten
 • Anonymiseret og generaliseret rapport over den generelle helbredstilstand i organisationen
 • Kvantitativ afregning med organisationen

Inden livsstilskonsultationen

Spørgeskema om livsstil udfyldes og danner sammen med prøvesvarene baggrund for samtalen med klienten. Spørgeskemaet afleveres til aerodoctors.com på en af følgende måder:

 • Sendes med e-mail
 • Sendes med posten
 • Medbringes på undersøgelsesdagen

Hvis spørgeskemaet fremsendes med e-mail, vil det blive udskrevet på papir og mailen slettes umiddelbart derefter. Udskrevne og tilsendte spørgeskemaer opbevares i boks bag tre låse, når jeg ikke arbejder med dem. Spørgeskemaet udleveres til klienten efter konsultationen. Tager klienten det ikke med sig, makulerer aerodoctors.com det efter endt konsultationsdag. Skemaer der er fremsendt, men hvor klienten ikke møder op til konsultationen, makuleres efter den respektive berammede konsultationsdag.

Konsultationsdagen

 • Al databehandling foregår på PC, der ikke er tilsluttet nettet
 • Resultatet af blodprøven og øvrige tests med tilhørende rådgivning gennemgås med klienten
 • Helbredsskemaet udleveres til klienten med de aktuelle resultater, samt evt. resultater fra tidligere års konsultationer. Skemaet indeholder samtlige oplysninger aerodoctors.com har på den respektive klient
 • På helbredsskemaet angiver klienten om det ønskes, at aerodoctors.com gemmer data til brug for historik ved fremtidige konsultationer. Hvis dette ikke ønskes, slettes data under klientens opsyn.

Frivillighed

Aerodoctors.com indsamler ikke oplysninger om klienten fra andre kilder. aerodoctors.com indsamler alene personoplysninger direkte fra klienten, og disse skal gives frivilligt. Klienten er således ikke forpligtet til at udlevere sine personoplysninger. Klienter der ikke ønsker at oplyse data kan gennemføre livsstilskonsultation med blodprøver. Data gemmes ikke.

Opbevaring af data

Aerodoctors.com opbevarer data for at kunne belyse historikken (udviklingen) for klienten

 • Aerodoctors.com gemmer data der entydigt identificerer klienten (navn og personnummer) samt prøvesvar. Øvrige oplysninger fra spørgeskemaet gemmes ikke, men bruges alene til at tage udgangspunkt i ved dagens livsstilssamtale
 • Data gemmes på adgangslåst og krypteret ekstern disk, som opbevares i boks bag tre låse. Eneste adgangshaver er undertegnede (Steffen Lyduch)
 • Klienten kan til enhver tid bedes om at data slettes. Det sker ved skriftlig henvendelse til aerodoctors.com

Videregivelse af personoplysninger

Aerodoctors.com videregiver IKKE oplysninger om klienten til tredjepart, heller ikke den kontraktgivende organisation. I tilfælde hvor klienten anbefales at opsøge egen læge eller speciallæge udleveres persondataoplysninger til klienten, som selv kan vælge at viderebringe dem til sin behandler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller andet i forbindelse med din livsstilskonsultation er du velkommen til at kontakte aerodoctors.com.

Steffen Lyduch
Aerodoctors.com